Vors├Ątze von Einheiten

Bezeichnung Abkürzung Zahl
Yotta Y 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000
Zetta Z 1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000
Exa E 1018 = 1 000 000 000 000 000 000
Peta P 1015 = 1 000 000 000 000 000
Tera T 1012 = 1 000 000 000 000
Giga G 109 = 1 000 000 000
Mega M 106 = 1 000 000
Kilo k 103 = 1 000
Hekto h 102 = 100
Deka da 101 = 10
- - 1
Dezi d 10-1 = 0,1
Zenti c 10-2 = 0,01
Milli m 10-3 = 0,001
Mikro µ 10-6 = 0,000 001
Nano n 10-9 = 0,000 000 001
Piko p 10-12 = 0,000 000 000 001
Femto f 10-15 = 0,000 000 000 000 001
Atto a 10-18 = 0,000 000 000 000 000 001
Zepto z 10-21 = 0,000 000 000 000 000 000 001
Yocto y 10-24 = 0,000 000 000 000 000 000 000 001